Skip to main content

SWISSPEARL PANELI VELIKIH FORMATA ZA KROVOVE

Izvrsne veze između krova i fasade.

Svisspearl® ravni paneli velikih formata za primenu na krovu dostupni su u dva glavna oblika - Integral Plan i Integral Crea. Sistemi za ventilirane krovove omogućavaju izvođenje običnih i jednostavnih krovnih površina, atraktivan niz boja u mat nijansama daje potpuno estetski sklad krovu.

Dokumenti:

Swisspearl Delivery program

Paneli velikih formata Swisspearl® za krovove odlikuju se:

  • negorivost
  • otpornost na vremenske uslove i UV otpornost
  • paropropusnost
  • otpornost na koroziju
  • prilagođene boje prema željama klijenata
  • minimalno održavanje
  • 40 godina trajnosti
  • ekološka prihvatljivost

INTEGRAL PLAN

Krovni sistem Integral Plan sa ravnim pločama velikog formata namenjen je pokrivanju ventilisanih krovova nagibima od 6 ° naviše. Tri formata sa različitim obrascima polaganja omogućavaju realizaciju estetske krovne površine i povezuju krov i fasadu u jednu celinu.

 

Krovni sistem Integral Plan može se izvršiti i sa fasadnim pločama Swisspearl® sa posebnom bojom za primenu na krovovima i sa obrubljenim i impregniranim ivicama. Paneli nose dodatnu oznaku R (Swisspearl R).

Formati i debljina

2500x1220 mm/ 8 mm
2500x920 mm/8 mm
2500x460 mm/8 mm

Boje

Natura

Carat

Nobilis

Terra

INTEGRAL CREA

Krovni sistem Integral Crea sa ravnim pločama velikog formata namenjen je pokrivanju ventilisanih krovova sa nagibima od 6 ° nagore. Slobodan izbor formata u maksimalno mogućim dimenzijama 3040x1220 mm omogućava mirne krovne površine, atraktivan raspon boja u mat nijansama osigurava njegovu izvrsnu ekološku kompatibilnost.

 

Krovni sistem Integral Crea može se izvesti i sa fasadnim pločama Swisspearl sa posebnom bojom za primenu na krovovima i sa obrubljenim i impregniranim ivicama. Paneli nose dodatnu oznaku R (Swisspearl R).

Boje

Natura

Carat

Nobilis

Terra