Skip to main content

MATERIJAL I OSOBINE

Eternit.

Genijalni građevinski materijali. Kvalitetno, izdržljivo i lepo.

 

Vlaknasti cement je cementna kompozicija ojačana vlaknima. Može se lako formirati u ne očvrslom stanju, dok je u očvrslom stanju stabilan i otporan na sve vremenske uslove. Osobine kompozita od vlaknastih cementa zavise od kvaliteta pojedinačnih komponenti i od tehnologije proizvodnog procesa.

Vlaknasti cement sastoji se od portland cementa, vode, vazduha, polivinil alkohola koji se može reciklirati i celuloznih vlakana. U ekološkom smislu to su prihvatljivi sastojci koji omogućavaju proizvodnju čvrstih i strukturno raznolikih proizvoda sa dugim vekom trajanja.