Skip to main content

OKRUŽENJE I UPRAVLJANJE KVALITETOM

Ekologija i održivi razvoj su u Eternit Slovenija deo poslovne filozofije.

 

Naši proizvodi su napravljeni od prirodnih sirovina, koje su uglavnom iz regiona. Ovo pomaže u izbegavanju nepotrebnog transporta i ne opterećuje životnu sredinu bez potrebe. Ekološke i ekonomske prednosti naših proizvoda su kombinacija dugotrajnog perioda i laka reciklaža.

Svi krovni i fasadni proizvodi kompanije Eternit Slovenija d.o.o. su dobili ekološku deklaraciju o proizvodima (EPD), koja je osnova podataka za ekološku procenu zgrada u skladu sa DIN EN 15987 i relevantna za procenu kvaliteta zgrada u pogledu zdravlja i životne sredine.

Upravljanje sistemom kvaliteta 

 

Upravljanje sistemom kvaliteta zasniva se na osnovnim smernicama i vrednostima poslovnih aktivnosti kompanije Eternit Slovenija d. o. o. i na stalnoj podršci poboljšanjima u svim poslovnim procesima.

Kvalitet proizvoda

 

Proizvodi od cementnih vlakana Eternit ispunjavaju sve tehničke zahteve u skladu sa važećim standardima SIST EN:

SIST EN 494 za valovite krovne i fasadne limove i okove,

SIST EN 492 za ravne krovne ploče i fitinge malog formata,

SIST EN 12467 za ravne krovne ploče i fasadne ploče velikog formata.

 

Ispitivanje tipa i preuzimanja, utvrđeno standardom, vrši se u našoj laboratoriji i u drugim spoljnim ovlašćenim laboratorijama. Pored toga, neprestano se vrši i interni nadzor proizvodnje. Kvalitet proizvoda potvrđuju izjave Evropske komisije o performansama.

Karakteristike požara definišu i potvrđuju spoljne ovlašćene vatrogasne laboratorije. Vlaknasti cement je nezapaljivi materijal klase A2-s1, d-0, prema standardu SIST EN 13501-1.